Please enable JS

Οροι Χρησης

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το website του isotopon δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και την αλληλεπίδραση των χρηστών σχετικά με θέματα γύρω από την κατασκευή ιστοσελίδων, τον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, επαγγελματικής κάρτας, λογοτύπου, φυλλαδίων κλπ.
Ο χρήστης των υπηρεσιών του isotopon κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχουν» και το isotopon δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο isotopon διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.
Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του isotopon συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το isotopon δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του isotopon. Τα περιεχόμενα του isotopon παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.
Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον το isotopon συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS)
Το isotopon δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το isotopon ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΈΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το isotopon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στο isotopon χωρίς να του ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Παρόλαυτα σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ως χρήστης στο isotopon ή σε κάποια από τις υπηρεσίες του (BLUEprints, επικοινωνία κλπ) θα απαιτηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως Όνομα, Επώνυμο, UserName, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Τηλέφωνικός αριθμός επικοινωνίας κ.α
Προσωπικά στοιχεία (κυρίως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στην Λίστα Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (newsletter), ή στην υπηρεσία αυτόματης κοστολόγησης.
Tο isotopon ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο απο τους επισκέπτες/πελάτες τυης ιστοσελίδας, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
• εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το isotopon στους χρήστες του,
• ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
• επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
• ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του isotopon,
• ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων,
• εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site,
• χρησιμοποίησή τους σε νομικής φύσεως εργασίες,
• διασφάλιση της ακεραιότητας του isotopon και πάσης φύσεως διασφάλιση των συμφερόντων του.

Κατ’ εξαίρεση το isotopon δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά προσωπα με τα οποία συνεργάζεται το isotopon και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το isotopon.
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το isotopon παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / επικαιροποιήσουν ή ακόμα και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, επισκεπτόμενοι απλώς είτε τη σχετική online τοποθεσία είτε αποστέλλοντας email με το αίτημα τους στο .

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του isotopon. Η διεύθυνση IP των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του isotopon (server, data base, δικτύου, νομικής φύσεως εργασίες κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του isotopon δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφή χρημάτων ισχύει μόνο για την κατασκευή και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και όχι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του isotopon. Η επιστροφή χρημάτων, έχει ισχύ από την στιγμή αδυναμίας, ή κακής  παροχής των συμφωνηθέντων υπηρεσιών αλλά και για την περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη με την παράδοση του συμφωνηθέντος project. Η περίοδος χάρητος είναι 30ήμερη (ημερολογιακές ημέρες) και η επιστροφή χρημάτων ισχύει και για το ποσό της προκαταβολής. Καταβάλλεται δε, εντός 5 εργασίμων ημερών από την στιγμή επικύρωσης της δυσλειτουργίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το isotopon μπορεί να αλλάξει τις τιμές και το είδος των προσφορών του κατά το δοκούν και χωρίς ενημέρωση. Οι προσφορές έχουν ισχύ για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες και κατά την ενεργή τους περίοδο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν έχουν ισχύ παρελθόντες προσφορές.

OFFLINE BOOKING
Όπου αναφέρεται ο όρος «offline booking» εννοείται σύστημα το οποία δεν ελέγχει διαθεσιμότητες προϊόντων ή υπηρεσιών, ούτε και υπολογίζει κόστος. Δεν πρόκειται για διασυνδεδεμένο σύστημα αλλά για προσαρμοσμένη φόρμα επικοινωνίας ιστοσελίδας για εκδήλωση ενδιαφέροντος κράτησης, η οποία και προσαρμόζεται ανά περίπτωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ENTRY)
Η εισαγωγή δεδομένων (data entry) είναι ξεχωριστή εργασία και τιμολογείται αναλόγως, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί ρητώς και υπογραφεί στο συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών κατασκευής ιστοσελίδας. Η παράδοση των project από πλευράς isotopon υποστηρίζει την εισαγωγή έως 10 προϊόντων, όταν πρόκειται για eshop, και έως 20 προϊόντων όταν πρόκειται για κατάλογο προϊόντων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η διαχείριση κάθε ιστοσελίδας που κατασκευάζεται από το isotopon είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί ρητώς και υπογραφεί στο συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών κατασκευής ιστοσελίδας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Οι οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας παραδίδονται σε αρχεία video.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η εκπαίδευση στην χρήση της ιστοσελίδας και την διαχείριση της γίνεται εξ’ αποστάσεως με την χρήση του προγράμματος Teamviewer. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα του Teamviewer (https://www.teamviewer.com). Η εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος σε υπολογιστή του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Ουδεμία ευθύνη φέρει το isotopon για τυχόν πλημμελή λειτουργία του προγράμματος ή για τυχόν ασυμβατότητες με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή για τυχόν προβλήματα ή κενά ασφαλείας που θα εμφανίσει το πρόγραμμα.
Η εκπαίδευση είναι διάρκειας μιας (1) ώρας και έχει ισχύ για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την πλήρη παράδοση του έργου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Το isotopon δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδων. Σε περιπτώσεις πολυγλωσσικότητας, η ευθύνη μετάφρασης των Ελληνικών είναι αποκλειστική ευθύνη των συμβαλλόμενων πελατών. Τα κείμενα μετάφρασης των δομικών κειμένων των ιστοσελίδων (βασικών και υποσελίδων) θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστά αρχεία Microsoft Word τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν πρώτα την Ελληνική έκδοση και ακριβώς από κάτω την αντίστοιχη μετάφρασή της. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσες τυχόν γλώσσες συμπεριλαμβάνει η ιστοσελίδα αλλά και στην περίπτωση που η κύρια γλώσσα είναι διαφορετική της Ελληνικής. Από αυτή την διαδικασία εξαιρούνται στοιχεία που έχουν διαχείριση από τον πελάτη (όπως προϊόντα eshop, καταχωρήσεις καταλόγου, περιοχή Νέων κλπ).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι υπηρεσίες υποστήριξης συνοδεύονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων υποστήριξης, εξαρτάται από το εκάστοτε πακέτο. Ως χρόνος διεκπαιρέωσης λογίζεται ο χρόνος εκκίνησης των εργασιών και όχι η περάτωση τους. Η περάτωση της εκάστοτε εργασίας είναι αδύνατο να προβλεφθεί και είναι κατά περίπτωση.
Εάν το πακέτο υποστήριξης δεν αναφέρει συγκεκριμένο χρόνο διεκαπαιρέωσης των αιτημάτων αλλά αναφέρει «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και έως 10 εργάσιμες ημέρες.
Ο χρόνος προσμετράτε σε εργάσιμες ημέρες, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην υπηρεσία υποστήριξης (για παράδειγμα «365 ημέρες τον χρόνο»).
Η υποστήριξη των πακέτων Sec Basic, Sec Advanced και Sec Premium αφορούν την φιλοξενία της ιστοσελίδας σε server του isotopon εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί και υπογραφεί σε ειδικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης ιστοσελίδων Sec Basic, Sec Advanced και Sec Premium προϋποθέτουν την μη παράδοση των κωδικών πρόσβασης του πακέτου φιλοξενίας στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας Οι υπηρεσίες υποστήριξης Sec Basic, Sec Advanced και Sec Premium διακόπτονται αυτομάτως, αυτοβούλως και μονομερώς σε περίπτωση μεταφοράς της ιστοσελίδας σε άλλον server εκτός του isotopon, εάν παραδοθούν οι κωδικοί φιλοξενίας του πακέτου λογαριασμού φιλοξενίας που υπάρχει ήδη σε server του isotopon ή εάν παραδοθούν τα συνολικά στοιχεία διαχείρισης του συστήματος διαχείρισης ιστοσελίδων (CMS) που υποστηρίζει την κατασκευή της ιστοσελίδας.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ουδεμία ευθύνη φέρει το isotopon για την οποιαδήποτε λειτουργία τρίτων συστημάτων που ενδεχομένως συνδέονται με την ιστοσελίδα που παραδίδεται (συστήματα όπως τράπεζες, συστήματα booking, καταλόγους τιμών προϊόντων κλπ). Η διαχείριση των τρίτων συστημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών και διαχειριστών των ιστοσελίδων. Εάν υπάρχει συμφωνία σύναψης εργασιών διασύνδεσης μιας ιστοσελίδας που κατασκευάζει το isotopon με τρίτα συστήματα η ευθύνη του isotopon περιορίζεται αυστηρά στην διασύνδεση αυτή καθ’ αυτή και όχι σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (όπως χειροκίνητο capture καρτών, επιλογή authorized καρτών, αλλαγή τιμών προϊόντων, διαθεσιμότητας booking κλπ).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η λειτουργία τυχόν ενσωματωμένων συστημάτων τρίτων προμηθευτών (όπως για παράδειγμα Google Maps, Συστήματα κρατήσεων, τραπεζικές συναλλαγές με κάρτες κλπ) πιστοποιείτε με επίδειξη  screenshot και video αναπαράστασης λειτουργίας από πλευράς isotopon.
Η εύρυθμη λειτουργία από πλευράς πελατών, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συστήματα που δεν έχουν ενεργοποιημένα τρίτα συστήματα προφύλαξης (όπως antivirus), σε browsers που είναι εγκατεστημένοι στις τελευταίες τους εκδόσεις και χωρίς να είναι ενεργοποιημένο κανένα πρόσθετο (πχ adblock, popupblock κλπ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SSL)
Τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται και παρέχονται από το isotopon, αφορούν εγκατάσταση τους στους servers του isotopon. Η ενοικίαση του πιστοποιητικού, καθώς και ο φορέας έκδοσης του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της εκάστοτε ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη φέρει το isotopon για τυχόν μεταφορά ιστοσελίδας από server ιδιοκτησίας του, σε άλλη εγκατάσταση και την εκ νέου εγκατάσταση του εκδοθέντος πιστοποιητικού ασφαλείας. Ουδεμία ευθύνη φέρει το isotopon για πιστοποιητικό ασφαλείας που έχει εκδοθεί από τρίτο πρόσωπο. Η εγκατάσταση των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται από τρίτους (εκτός του isotopon) είναι στην απόλυτη ευθύνη των ενδιαφερομένων (όπως και η διατήρηση, ανανέωση και συντήρηση αυτών) και το isotopon μπορεί να εμπλακεί μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των δύο (2) μερών.
Σε περίπτωση λήξης εκδιδομένου πιστοποιητικού ασφαλείας, η επανέκδοση και η εγκατάσταση εκ νέου στους servers του isotopon εμπίπτουν στην εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του isotopon και είναι διαφορετική από την έγκαιρη ανανέωση του πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει το κόστος ανανέωσης του πιστοποιητικού ασφαλείας αλλά εξόλοκλήρου το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης καινούργιου πιστοποιητικού.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Οι εργασίες βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης (SEO) παρέχονται ως έχουν, μετά από ενημέρωση του ενδιαφερομένου, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της Google. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το isotopon για μελλοντική αλλαγή των οδηγιών, για την καθαρή κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google, για τον χρόνο που ενδέχεται να χρειαστεί για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των εργασιών και για την όποια μεταβολή αυτών με την πάροδο του χρόνου (φαινόμενο google dance).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ (FREE) ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ
Το isotopon διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμβουλευτική εργασία (προσχεδιασμό, μελέτη, ανάλυση κλπ) του ζητηθεί είτε με αυτόματο τρόπο (φόρμες επικοινωνίας), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εαν αυτο κριθεί σκόπιμο απο μέρους του. Η απόφαση της μη εφαρμογής των όποιων ελεύθερων (free) συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι μονομερής και το isotopon δεν υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους που το ανάγκασαν να προβεί στην διακοπή των ελεύθερων (free) συμβουλευτικών υπηρεσιών (δωρεάν προσχεδιασμός μακέτας, μελέτη, ανάλυση κλπ).

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το isotopon περιλαμβάνει links (”δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το isotopon για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
To isotopon δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ'αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. To isotopon δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από χρήση του κόμβου.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ
Η εγγύηση κατώτερης τιμής παρέχεται απο το isotopon προς τους πελάτες στους οποίους αποστέλλονται προσφορές κατασκευής ιστοσελίδας.
Η εγγύηση κατώτερης τιμής αφορά την ισόποση οικονομική προσφορά του isotopon με οικονομική προσφορά διαφορετικής εταιρείας που έχει αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο μειωμένη περεταίρω κατά 10%.
Προϋποθέτει την ύπαρξη προσφοράς με τα ίδια χαρακτηριστικά από άλλη εταιρεία η οποία προσφορά θα έχει διαφορετική (χαμηλότερη) τιμή από αυτή του isotopon.
Οι δύο προσφορές θα πρέπει να έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες και για την πιστοποίηση της ύπαρξής της, η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί στο isotopon είτε με email είτε με κοινό ταχυδρομείο. Η προσφορά θα πρέπει να έχει επίσημο αύξοντα αριθμό απο τον φορέα έκδοσής της και το isotopon διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης της.
Εάν η προσφορά δεν αποσταλεί στο isotopon, παύει αυτόματα να ισχύει η «Εγγύηση κατώτερης τιμής».

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδων συντάσσεται αναλυτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο καταγράφονται πλήρως τα συμφωνηθέντα, καθώς και όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας κατασκευή ιστοσελίδας. Στο συμφωνητικό μπορεί να συμπεριληφθούν και Όροι που δεν υπάρχουν στους ισχύοντες γενικούς όρους και πάντα οι Όροι του συμφωνητικού έχουν κυρίαρχη θέση υπέρ οποιονδήποτε άλλων. Το συμφωνητικό επικυρώνεται με διπλές υπογραφές του εκπροσώπου του isotopon και του πελάτη σε ξεχωριστή σελίδα με την συνοδεία σφραγίδας καθώς και σε κάθε σελίδα του ξεχωριστά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πλήρης παράδοση του έργου ορίζεται στο συμφωνητικό σύναψης εργασιών που υπογράεται πριν την έναρξη των εργασιών, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί εκτάκτως και υπογραφεί εκ νέου από τα δύο (2) Μέρη.

SETUP ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Η εγκατάσταση ιστοσελίδας στους servers του isotopon ακολουθείται από εφάπαξ τέλος εγκατάστασης (setup).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο λογαριασμός φιλοξενίας ιστοσελίδας (hosting) κάποιου χρήστη αποκλειστεί ή τιμωρηθεί από το isotopon είτε λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας ισχύος είτε για παραβίαση των κανόνων και των όρων φιλοξενίας που περιγράφονται παρακάτω τότε υπάρχει πρόσθετο κόστος επανενεργοποίησης του λογαριασμού που ανέρχεται στο 30% της τιμής του κόστους του πακέτου φιλοξενίας ιστοσελίδας του κάθε λογαριασμού.

 

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;
Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

Αναγκαία cookies
Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.


Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς μας Τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.


Πώς να ελέγξετε τα cookies;
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.


Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του isotopon στην ταχυδρομική διεύθυνση Αλλαμανή 13, Καρδίτσα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση


Οροι χρήσης υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
H isotopon μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την isotopon εικονικό διακομιστή.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
H isotopon διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο, και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Οι servers μας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν συστήματα αποθήκευσης αρχείων για αντίγραφα ασφαλείας, τοπικών προσωπικών υπολογιστών.
Όλες οι web based interactive (αλληλεπίδρασης) εφαρμογές συνομιλίας (chat) απαγορεύονται. Οι εφαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνουν (και όχι μόνο αυτές) σε εφαρμογές συνομιλίας (chat) που χρησιμοποιούν κώδικα PHP, Perl, CGI, Python, Ruby κλπ (πχ Shoutboxes, Chatboxes κλπ). Κάθε εφαρμογή που υποστηρίζει/προσφέρει συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (real-time) δεν επιτρέπεται.
Όλες οι web εφαρμογές που είναι εκτός εποχής (out of date) και έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα και καταγεγραμμένα κενά ασφαλείας (exploits κλπ) θα τερματίζονται αυτόματα χωρίς περεταίρω ενημέρωση του ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Η ενημέρωση των προγραμμάτων που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στις τελευταίες εκδόσεις τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του λογαριασμού.
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται απο τις ενσωματωμένες υπηρεσίες των πακέτων φιλοξενίας (πχ sitebuilder κλπ) είναι αποκλειστικής ευθύνης του πελάτη και ουδεμία ευθύνη φέρει το isotopon για οποιαδήποτε δυσλειτουργεία παρουσιάσουν.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας του server (Apache και PHP) δεν δύνανται να μεταβληθούν καθ’ουδένα τρόπο, για λόγους αυστηρής ασφάλειας του server και των φιλοξενουμένων σε αυτόν, ιστοσελίδων.

O πελάτης συμφωνεί ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την isotopon για να λειτουργήσει, ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της isotopon και ότι δεν είναι υπεύθυνη η isotopon να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις .
O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η isotopon δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H isotopon θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του λογαριασμού του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web η FTP, ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικά.
Η isotopon δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η isotopon οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων.


Κοινή χρήση server
Οι λογαριασμοί φιλοξενίας ιστοσελίδων, παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία επιπλέον υποστήριξη εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωση αυτή συγγράφετε λεπτομερέστατο ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο και περιγράφετε πλήρως το είδος της υποστήριξης καθώς και η διάρκεια αυτής.